Faragho Gábor (közellátásügy), Valentiny Ágoston (igazságügy) és Vásáry István (pénzügy) miniszterek kilépnek az Ideiglenes Nemzeti Kormányból. Az új miniszterek: közellátásügy: Rónai Sándor, igazságügy: Ries István, pénzügy: Oltványi Imre.

A magyar kormány a Magyar Izraeliták Országos Irodája kérésére szóbeli jegyzékben tájékoztatja a SZEB-et a magyar nemzetiségű csehszlovákiai zsidók üldözéséről, kiutasításáról és vagyonuk elkobzásáról, s felkéri, hogy járjon közben a csehszlovák kormánynál a zsidóság nemzetiségi alapon történő üldözésének megszüntetése érdekében.