Kormányrendelet jelenik meg a hazai németek múltbeli politikai magatartásának felülvizsgálatáról. E szerint ott, ahol a lakosság számottevő része az elmúlt években „volksbundista, fasiszta, nyilas” magatartást tanúsított, „nemzethűségi szempontból” való felülvizsgálat céljából három főből álló bizottságokat kell felállítani.

Az igazságügy-miniszter elrendeli, hogy a népügyészség minden nyomozást megszüntető határozatot, a népbíróság pedig minden felmentő ítéletet köteles megküldeni az illetékes PRO-nak.