A BNB Szabó Ferencet kinevezi a „népbíróság ügyészévé”. Ő az, aki Rotyis Péter és Szívós Sándor keretlegények elleni vádiratot beterjeszti.

E hónap végén a nyilasok a visszafoglalt Székesfehérvárról Várpalotára hurcolnak 118 cigányt, akiket a város határában legyilkolnak és tömegsírba temetnek.

Az USA kormánya bejelenti, hogy a háború után a győztesek joga dönteni a kitoloncolásokról. A csehszlovák kormány ekkor már kéri a magyarok és németek kitelepítésének engedélyézesét a szövetségesektől, de az USA elutasítja a német és magyar lakosság nemzetközi egyezmény nélküli, egyoldalú kitelepítését, és leszögezi, hogy az áttelepítések csakis megfelelő nemzetközi egyezmény alapján, nemzetközi ellenőrzéssel és rendezett formában hajthatók végre. — Később a brit kormány hasonló értelemben nyilatkozik.