A háborús bűnösök felelősségre vonására az INK rendeletileg felállítja a népbíróságokat; a 24 törvényszéki székhelyen az öt koalíciós párt által delegált laikus tagokból és egy szakképzett bíróból álló tanácsok alakulnak.

Az MKP és az SZDP vezetői véglegesítik a két párt politikai és szervezeti együttműködéséről kötött megállapodást.

A Délvidéken a jugoszláv katonai közigazgatás e naptól kezdődően büntetőtáborba telepíti Csurog (550 fő), Zsablya (250 fő) és Mozsor (60 fő) község magyar lakosságát. Az elhurcoltak minden vagyonát elkobozzák.