Gyöngyösi János külügyminiszter az INK, Kliment Vorosilov marsall a szövetséges hatalmak nevében Moszkvában aláírja a magyar fegyverszüneti egyezményt; ezzel Magyarország kilép a háborúból. A főbb pontok: hadseregét és a közigazgatást Magyarország visszavonja az 1937. december 31-ei határok mögé; 8 hadosztállyal hadba lép Németország ellen; 300 millió dollár kártérítést fizet; feloszlatja a németbarát és fasiszta szervezeteket; elfogadja a SZEB felállítását. Magyarország első ízben a fegyverszüneti szerződésben vállal kötelezettséget a háborús bűnösök felelősségre vonására, illetőleg a német állampolgárok internálására. (Bár az ország helyzete nemzetközi jogi szempontból megváltozik, a szovjet hadsereg visszaéléseivel szembeni fellépések továbbra is eredménytelennek bizonyulnak. Nem szűnik meg a magyarországi németség deportálása sem.)

A szovjetek Budán felállítják az új magyar hadsereg első önkéntes századait.

A nyilasok Sopronkőhidán kivégzik Odescalchi Miklós herceget, az ellenállási mozgalom tagját.