A szovjet hadsereg birtokba veszi Újlipótvárost, és felszabadítja az ottani védett házakat. — Gerhard Schmidhuber vezérőrnagy, a pesti oldalon harcoló német erők vezénylő tábornoka, miután tudomására jut, hogy nyilasok támadást készítenek elő a gettó megsemmisítésére, német őrséget küld a megmaradt zsidók védelmére.

A nyilas belügyminiszter a számtalan túlkapás miatt megszünteti a nyilas Fegyveres Nemzetszolgálatot.

Bán Antal vezetésével megalakul az SZDP ideiglenes intéző bizottsága.

Zdeněk Fierlinger, Csehszlovákia és Stanoje Šimić, Jugoszlávia moszkvai követe véleményezi a magyar fegyverszüneti szerződésnek a nyugati nagyhatalmak által elfogadott tervezetét. Fierlinger megerősíti Csehszlovákia igényét a magyar nemzetiségű lakosság egyoldalú kitelepítésére, valamint arra, hogy 1938. október 7-ét vagy november 2-át ismerjék el a Csehszlovákia és Magyarország között beállott hadiállapot időpontjaként. Šimić ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország adja ki Jugoszláviának azokat, akiket háborús bűncselekmények elkövetésével vádolnak. A nagyhatalmak képviselői elutasítják a csehszlovák igényt a magyarok kitelepítésére, de mindkét követ ígéretet kap arra, hogy országuk képviselői helyet kapnak a magyarországi SZEB-ben.

A németek felrobbantják a Ferenc József hidat.

A németek felrobbantják a Ferenc József hidat.