Az INK és a szovjetek között vita bontakozik ki a fegyverszüneti egyezmény 8. pontjának értelmezése kapcsán. A kérdéses szakasz szerint Magyarországnak garantálnia kellene a magyarországi német vagyon elidegeníthetetlenségét. A SZEB korábban a Németországban tartózkodó magyarok, valamint a Volksbund tagjainak vagyonát is ekként kezelte, azonban az INK kitart amellett, hogy utóbbiak magyar állampolgárok, így vagyonuk megőrzése nem feladata a kormánynak. A kormány ugyanekkor tárgyalja a német állampolgárok internálásáról intézkedő 302/1945. M.E. sz. rendelet tervezetét is.

Az MKP, az SZDP, az FKgP, a MADISZ, a KISZ, a Győrffy István Kollégium, a Magyar Cserkészszövetség, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Soli Deo Gloria ifjúsági szervezet képviselői értekezletet tartanak az ifjúság demokratikus nevelésének feladatairól. A résztvevők megállapodnak, hogy a MADISZ az ifjúsági szervezetek koordináló csúcsszerve legyen.

A németek által visszafoglalt Székesfehérvárott a nyilasok letartóztatják Shvoy Lajos megyés-püspököt.