Az SZDP megtartja első fővárosi nagygyűlését. — E naptól Budapesten jelenik meg a Népszava; a debreceni szociáldemokrata lap címe Tiszántúli Népszava.

A magyarországi délszlávok Battonyán megalakítják a Szlávok Antifasiszta Frontját, amely kulturális szervezetnek nyilvánítja önmagát.