Budafokon Variházy Oszkár alezredes parancsnoksága alatt megalakul az első magyar önkéntes zászlóalj.

A nyilas hadbíróság Sopronkőhidán ítéletet hirdet a kiugrás előkészítésében szerepet játszó M. Kir. Honvédség tábornokai felett. Hardy Kálmán folyamőr altábornagyot halálra, míg Dálnoki Veress Lajos vezérezredest 15 évi fegyházra ítélik; Utassy Loránd és Kuthy László vezérkari ezredest felmentik. Távollétükben szintén vádat emelnek Vörös János és Faragho Gábor vezérezredesek ellen.