Hatályba lép a kormány 6650/1945. ME. sz. rendelete a nyolcosztályos kötelező általános iskolai oktatásról. „A népiskola 1–6. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I–IV. osztályai helyett »általános iskola« elnevezéssel új iskolákat kell szervezni.” — Ugyancsak hatályba lép a 6660/1945. ME. sz. rendelet az egyetemek állam- és jogtudományi karainak nők számára történő megnyitásáról.

A Szlovák Partizánszövetség Besztercebányán ülésező első közgyűlése a Szlovák Nemzeti Tanácshoz intézett beadványában sürgeti a magyar lakosság mielőbbi kitelepítését, illetőleg a lakosságcsere megkezdését, a magyarok munkatáborokba koncentrálását és vagyonuk elkobzását, egyúttal kifogásolja a deportálásból hazatérő magyar zsidók vagyonának visszaadását. A partizánok az ún. belső telepítés keretében egyúttal részt követelnek a magyarok elkobzott vagyonából. 1948 tavaszáig a Pozsony és Tornalja közötti magyarlakta járásokba telepítenek 1640 partizánt és családját.

Budapesten megkezdődik a Szociáldemokrata Párt (SZDP) XXXIV. kongresszusa.