Kibővített kormányülés tárgyalja a SZEB (azaz a szovjet kormány) utasítását a magyarországi német nemzetiségű lakosság kitelepítéséről; a résztvevők elvben egyetértenek a szankcióval. A BM az ország területén 22 gyűjtő- és internálótábor felállítását javasolja. A határozatról a Szovjetuniót jegyzékben értesítik, amelyben leszögezik, hogy a szovjet kormány kérésére a magyar kormány végrehajtja a németek kitelepítését. A jegyzék megfogalmazása, bár a dokumentum számadatot nem tartalmaz, a kollektivitás elvének elfogadására utal.