A német alárendeltségben a Felvidéken harcoló 24. M. Kir. Honvédhadosztály beszünteti az ellenállást. A szovjetekkel kötött megállapodás alapján az állomány nem kerül hadifogságba, részvételükkel alakul meg az új hadsereg 5. gyaloghadosztálya.

Angelo Rotta nuncius szovjet katonai felügyelet alatt hagyja el az országot. — Vele együtt távozniuk kell a semleges országok budapesti képviseletei vezetőinek és munkatársainak is.

Pozsonyban a szovjetek letartóztatják Esterházy János grófot, a Magyar Párt elnökét.