Grősz József kalocsai érsek a kormány tagjaihoz intézett beadványban tiltakozik a földreformnak az egyházra sérelmes rendelkezései ellen. — A kiutasított Angelo Rotta pápai nuncius rendkívüli felhatalmazást ad Grősz érseknek arra az időre, amíg a magyar katolikus egyház és a Szentszék kapcsolatai nem rendeződnek.

A szovjet katonai elhárítás letartóztatja Hátszegi-Hatz Ottó vezérkari ezredest, aki a szovjet város-parancsnok összekötőtisztjeként a Katonapolitikai Osztályéhoz hasonló feladattal működő szervezetet irányította.

A magyar kormány a SZEB-nél tiltakozik az SZNT azon rendelete ellen, amely kimondta a szlovákiai magyarok mezőgazdasági vagyonának elkobzását.

Klement Gottwald, a CSKP elnöke, az új csehszlovák kormány miniszterelnök-helyettese a kassai nagygyűlésén mondott programbeszédében „háborús bűnösnek” nevezi a szlovákiai magyarságot. A kassai kormányprogram VIII. fejezete az „aktív antifasisztákon” kívül a magyar és német kisebbség egészét háborús bűnösnek nyilvánította, és megfosztotta állampolgárságától.