A Vörös Hadsereg napi jelentése szerint a Wehrmacht utolsó egységeit is kiverték Magyarország területéről. — A szovjet csapatok elfoglalják Pozsonyt, és megkezdik Bécs ostromát.

Megtartja első ülését az Országos Földbirtokrendező Tanács, amelynek tagja Veres Péter, Nagy Ferenc, Kerék Mihály (FKgP), Donáth Ferenc (MKP), Takács József (SZDP).

A SZEB parancsára az INK megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel. Angelo Rotta pápai nunciust kiutasítják Magyarországról, arra hivatkozva, hogy a Szálasi-puccs után is szolgálatot teljesített, és ezzel hallgatólagosan elismerte a nyilas rendszert.

Romániában közzéteszik az állampolgársági törvényt. Az 1. szakasz csak azok állampolgárságát ismeri el, akik 1940. augusztus 30-án állandó lakóhellyel és állampolgársággal rendelkeztek Románia területén. A 2. szakasz azoknak sem ismeri el állampolgárságát, akik az előbbi kritériumnak ugyan megfelelnek, de 1940. augusztus 30. után idegen – értsd magyar – állampolgárságot kértek, vagy olyan állam hadseregében vállaltak önként katonai szolgálatot, amellyel Románia hadiállapotban volt.

Az Észak-Erdélyben eddig érvényben lévő magyar törvények helyett a román jogszabályok lépnek életbe.