Formailag az egész ország területén az INK által kinevezett főispánok vezetése alá kerül a helyi közigazgatás. A Vörös Hadsereg védnöksége alatt korábban létrehozott községi igazgatási szervek zöme – jelentős kommunista túlsúllyal – a helyén marad.

A hónap utolsó napjaitól a Délvidékről egykori bukovinai székelyeket telepítenek Tolna és Baranya megyébe, az internált németek elkobzott házaiba.