Az INGY Budapesten megválasztott képviselőkkel egészül ki. A 108 képviselő megoszlása: MKP 36 (ebből 10 szakszervezeti), SZDP 38 (ebből 12 szakszervezeti), FKgP 16, NPP 6, PDP 6, pártonkívüli 6.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Nagykanizsát, és birtokba veszi a zalai olajmezőket.

Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás temetésén Angelo Rotta pápai nuncius mond búcsúztatót; az INK-t Teleki Géza gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseli.

Pálosszentkúton Vezér Ferenc pálos szerzetes politikamentes nagypénteki szentbeszédet mond; a község kommunista párttitkára nemzetellenes cselekmény vádjával feljelenti.