Ülést tart az MKP KV. A Titkárságból kikerül Kovács István és Vas Zoltánt; a Titkárság tagjává választják Kádár Jánost, aki addig a budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt. — Budapestre költöznek az addig Debrecenben dolgozó kommunista vezetők.

A fegyverszüneti egyezmény alapján Debrecenben felállított 6. hadosztály Ausztriába indul, ahol front mögötti biztosítási feladatokat lát el.

Vörös János honvédelmi miniszter Soltész Elemért megbízza meg a protestáns tábori püspökség vezetésével. Hász István utódaként Folba János lelkész vezérőrnagy kap r. kat. tábori püspöki megbízást.

Meghal Franklin Delano Roosevelt, az USA elnöke; utóda, Harry Truman nem folytatja elődje szovjetbarát külpolitikáját.

A Szlovák Kommunista Párt (SZLKP) felkéri a belügyi hatóságokat, hogy dolgozzák ki a szlovákiai magyarok kitelepítésének tervét.

A szovjet csapatok elfoglalják Bécset.