William Harriman, az USA részéről kifogásolja hogy a Magyarországra kirótt jóvátétel konkrét összegét belefoglalták a fegyverszüneti szerződésbe; javasolja továbbá, hogy a jóvátétel teljesítésének ellenőrzésére a három nagyhatalom megbízottaiból a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) kebelén belül alakítsanak jóvátételi albizottságot.

Karl Pfeffer-Wildenbruch tábornok elrendeli, hogy a 8. SS-lovashadosztály egységei Pestről Budára vonulva az itteni, Szabadság-hegy és Óbuda közötti védvonalat erősítsék meg. Ezzel Pest védelme meggyengül, de a harcok közeli befejezésének reménye egyre csekélyebbé válik.

A szovjet csapatok elfoglalják a Szentendrei-szigetet, Rákoscsabát, Rákosligetet, Ecsert, Maglódot és Vecsést.

A nyilasok a IX. ker. Bokréta u. 3. sz. alatti munkásleányotthonból zsidók rejtegetése miatt elhurcolják, és a Ferenc József híd közelében a Dunába lövik a kassai származású Salkaházi Sára szociális nővért és Bernovits Vilma hitoktatót, valamint az általuk védelmezett zsidó gyerekeket.