Typo at vero eos et accusamus

A INK PB létrehozását azzal magyarázható, hogy a Nemzetgyűlés a háborús helyzet miatt nem tud ülésezni, így egy operatív testületre kell bízni az érdemi munkát. Másrészt viszont ennek a testületnek a felállítása lehetővé tette, hogy a Nemzetgyűlés plénumát voltaképp teljesen kikapcsolják a döntéshozatalból.

A bizottság nevében Balogh István plébános tesz javaslatot a kormány tagjaira. Megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK): Dálnoki Miklós Béla vezérezredes miniszterelnök, Erdei Ferenc belügy, Gyöngyösi János külügy, Vörös János vezérezredes honvédelem, Nagy Imre földművelésügy, Valentiny Ágoston igazságügy, Vásáry István pénzügy, Takács Ferenc iparügy, Molnár Erik népjólét, Gábor József kereskedelem- és közlekedésügy, Teleki Géza gróf vallás- és közoktatásügy, Faragho Gábor vezérezredes közellátás. A gyűlés nevében a továbbiakban a Politikai Bizottság intézkedik.

A 2. [ezt Bognár Zalántól] Ukrán Front Katonai Tanácsának 0060. sz. parancsa elrendeli a német nemzetiségű lakosság közvetlen hátországi munkára történő mozgósítását. A debreceni főhadiszálláson magyar és német nyelvű felhívást tesznek közzé az érintettek összeírásáról, ám a szöveg nem említi, hogy a listára felvetteket 15 napra elegendő élelemmel, fejenként legfeljebb 200 kg-os poggyásszal a Szovjetunió területére szállítják, és a jóvátételi munka időtartamáról sem esik szó. Erdei Ferenc belügyminiszter az INK nevében érintkezésbe lép a debreceni szovjet főhadiszállással, s ígéretet kap arra, hogy a szovjet parancsnokok a magyar kormány megbízottaival közösen felülvizsgálják a kiszállítandók listáit. Erre azonban nem kerül sor.