A Debreceni Református Kollégium

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, délután 14 órakor a debreceni Református Kollégium oratóriumában ült össze. Megalakulásakor azonnal „a magyar állami szuverenitás kizárólagos birtokosának” nyilvánítja magát. Elnökévé Zsedényi Béla jogászprofesszort, alelnökévé Juhász Nagy Sándor ügyvédet és Sántha Kálmán orvosprofesszort választják. A mindössze 44 településről behívott 230 képviselő pártállás szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:Magyar Kommunista Párt 90 (39%), Független Kisgazdapárt 56 (24%), Szociáldemokrata Párt 43 (19%), Nemzeti Parasztpárt 16 (7%), Polgári Demokrata Párt 13 (6%).

Az ország másik, még németek uralta részén,Szálasi Ferenc „nemzetvezető” és közvetlen környezete Farkasgyepűről Kőszegre települ.