A Gerecse déli oldalán fekvő község kétszer is hadszíntérré változott: 1944 telén és 1945 tavaszán is bombázták. Itt lelte halálát feleségével Magyary Zoltán, a közigazgatás-tudomány világhírű művelője 1945. március 24-én. A jelentést készítő Molnár Kálmán héregi esperes 1951 körül vált a Szabad Nép Békénk ellenségei című cikksorozatának célpontjává. A lejárató cikksorozat 1950-ben indult kizárólag papok ellen, azzal a céllal, hogy a azok tekintélyét, becsületét a közvélemény előtt a sárba tiporja, s a híveket az egyháztól elidegenítse. Egy-egy ilyen cikk megjelenése általában a letartóztatás előhírnöke volt. Molnár esperesről 1950. június 3-án jelent meg hosszabb írás ismeretlen szerző tollából, amely után egy évet ült börtönben „beszolgáltatás elmulasztásának vétsége” miatt.

„A kétszeri hadszintér igen megviselte az egyházi épületeket. Az iskola és a templom közé esett három nagy méretű bomba a templomtető palafedelét leszórta, vakolatát, különösen kívül, majdnem egészen lemálasztotta az összes ablakokat, ajtókat tokkal együtt kitépte. Az orosz katonák a kórusról, ahová megfigyelő volt berendezve, összelövöldözték az oltárképet, szobrokat, tabernákulumot, mellyel a plébános erélyes fellépésére hagytak fel, minek következtében a jobb érzésű katonák és a lövöldözők között parázs verekedés támadt. (…)

Az iskola teljesen használhatatlan állapotban van. A tetőcserép leszórva és összetörött, ajtók, ablakok kitépve és összetörve, külső-belső vakolat lemálva, az összes felszerelési tárgyak padok és minden butor eltüzelve, a folyosói fal annyira megrongálva, hogy kidőléssel fenyeget. Eddigi javitás: tetőcserép pótolva és az épületet befödtük, de anyagiak hiánya miatt többet képtelenek voltunk javitani, mert a hivek (…) annyira elszegényedtek (…), hogy puszta létüket alig tudják fentartani.

A plébánia különböző méretű romboló és gyújtóbombát kapott. Ebből hat telitalálat az épületekre. (…) A tavaszi támadás alkalmával a maktár, istáló és ólak kaptak telitalálatot, melyeket a plébános ismételten saját költségén hozatott használható állapotba. A plébánia területére 45 különböző méretű bomba esett.

A hivek közül bombatámadás következtében megsebesült három, kettő belehalt sebébe, 13 személyt, köztük csecsemőket is a nyilas éra alatt az SS katonák végeztek ki.

A kár milliókra rug, csak az iskolánál 7-8 000,000 pengőre volna szükség a kár helyrehozatalára. (...)”

Molnár Kálmán

esperes, plébános